कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा भीरकोट जिल्लामै उत्कृष्ठ