सन्दर्भ : विश्व क्षयरोग दिवस, वालिङ नगरपालिकाद्वारा सिर्सेकोटमा क्षयरोग जाँच शिविर