अल्झनमा वालिङ नगर शिक्षा ऐन, वैशाख २१ गते सम्मका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन रोकियो