रेडक्रस गह्रौकालिकाको सभापतीमा पदम पाण्डे निर्विरोध