उपकारको अधिवेशन असोज २९ देखि, उमेद्वार हुन तालिम र परिक्षा पास अनिवार्य