वालिङमा कित्ताकाट सुरू, आँशिक खुला गरेकोमा नागरिक असन्तुष्ट सवै वडाको सुरू गर्न माग