पुर्वाधार भन्दा उत्पादनमा जोड दिनुहोस : सांसद थापा