सामुदायीक विद्युत अकोवारा स्याङ्जामा चरम वेथिती, उपभोक्ताद्वारा जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दर्ता