कृषिमा विविधिकरण नगरे कृषि उत्पादनमा परनिर्भरता बढ्दै जान्छ – नगरप्रमुख खाँण