वालिङमा दुर्घटना न्युनिकरणका लागी ट्र्याक्टरको पछाडी अनिवार्य रिफ्ल्याक्ट लाइट