न्यु गाउँबेसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था.लि द्वारा जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न