अबको केही दिन धान काट्दा र थन्क्याउँदा विशेष ध्यान दिन विज्ञको सुझाव