गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापनाको दुई वर्षपछि पढाई सुरु