वालिङ नगरपालिकाले ६ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा हस्तान्तरण