४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट उत्पादन