चापाकोट नगरपालिकाले बजेट झण्डै ६० करोडको बजेट प्रस्तुत : आन्तरिक हवाई मैदान निर्माणको तयारी