३१ सांसदहको हस्तारक्षरसहित सरकार गठनका लागि दावी पेश (हस्ताक्षरसहित)