स्याङ्जामा”कोभिड १९ विरुद्धको लडाइमा नेविसंघको साथ “विभिन्न पालिकाहरुमा कोरोना रोकथामको सामाग्री हस्तान्तरण