ओलीको पत्रलाई नेपाल समूहले लिखित जवाफ पठाउने, अरु के-के छन् निर्णय ?