सामुहिक राजिनामाका लागी छलफलमा जुट्दै खनाल–नेपाल समुह