गण्डकी प्रदेश सदस्य मल्लले संचारमाध्यममा आएका भ्रामक समाचारको गरे खण्डन