आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्न ठाकुर र महतोलाई देउवाको आग्रह