प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक