अमेरिकाले आस्ट्राजेनेकाको खोप अरु देशलाई सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराउने