विश्व हिन्दु युवा संघ स्याङ्जा द्वारा बृहत हिन्दु जागरण एवं शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न