स्कुल, कलेज, सिनेमा हल बन्द गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा