फ्रान्समा महामारी बढ्दै गएपछि चार हप्ताका लागि लकडाउन, स्कुल पनि बन्द