काधमा जिम्मेवारी आयो भने तुरुन्तै लिहाल्नु पर्छ : देउवा