क्याटरिङ संचालन गर्न दिनपर्यो/ क्याटरिङ व्यवसायीको माग ।