सेतीदोभान पुल ७ वर्षमा २० प्रतिशत मात्रै निर्माण, स्थानीयबासी समस्यामा