रेशम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वालिङमा निशुल्क मौरी घार वितरण