समायनुकुल प्रविधिक शिक्षामा जोड दिन्छौ : प्रदेश सांसद रेग्मी